وب سایت نبکا تا تاریخ 24 مهر ماه راه اندازی خواهد شد.